Dnešní architektura za nic nestojí

Máte ráda, když je všechno krásné a upravené a ještě k tomu nejlépe i patřičně zdobné. Vám se třeba vůbec nelíbí ta dnešní moderní architektura, která je strohá, šedivá, plná neosobních studených geometrických tvarů. Všechno, co tu bylo dříve před ní, bylo lepší než toto. A pak že svět jde kupředu, vůbec ne. Pokud jde o vás, tak vy byste klidně zůstala v renesanci, secesi anebo i v klasicismu, prostě kdekoli, kde lidé byli tvořiví a pracovití a nebyli líní vyzdobit dům či jinou stavbu různými sochami, sloupy, květinami a dalšími architektonickými prvky. Vždyť takové budovy dnes chráníme jako kulturní dědictví, ale ty, co vznikají nyní, nechají příští generace spadnout.

Chybí zdobnost

To vy si nenecháte ujít jedinou příležitost, abyste vylepšila to, co architekt u vašeho domu zaspal. Sice jste ho jako investorka donutila k tomu, aby vám na domě udělal několik věžiček a ozdobných říms, nicméně stále je to příliš skromné, než aby vám to mohlo stačit. A tak se krásu vašeho domu a také celé vaší okrasné zahrady snažíte podtrhnout alespoň odpovídajícím plotem. Naštěstí jsou tu betonové plotové systémy s otvory, které vám nabízejí přesně to, po čem toužíte.