Likvidace všech dokladů i papírů

Skartace dokumentů je moderní služba, která je využívána hlavně různými společnostmi, firmami a také úřady. Tyto instituce se totiž potřebují zbavit různých dokumentů, mezi které patří vypršelé smlouvy, různé listy zákazníků, občanské průkazy, staré cestovní pas anebo nějaké záznamy na CD. Všechno to jsou záznamy, které je potřeba před samotným zlikvidováním nejprve znehodnotit, a to tak, aby nebyly čitelné či použitelné nějaké citlivé údaje. O vše se umíme postarat, a to ekologickým způsobem, který nenarušuje životní prostředí a který je k němu opravdu shovívavý.

Vše v naprostém soukromí

K odstranění dojde v soukromí, a to v našem objektu, který je neustál střežený. Můžeme vám také zjistit osobní účast na skartaci, abyste mohli být zkrátka u toho a přesvědčit se, že je vše doopravdy v pořádku. Díky tomu, že je náš objekt monitorovaný, tak si můžete být jisti, že se k vašim záznamům nikdo zaručeně nedostane. Pokud tedy trváte na maximální diskrétnosti a soukromí, tak je využití našich služeb výtečnou volbou.